„Звезда на челото“ от Борис Акунин продължава историята на един белязан род