Журналистът Ангел Бончев написа християнска книга за деца