„Живея в светлина“ , романът на Никола Манев, тръгва към читателите