„Жабчето Жо“ – нова картинна книга от Нуша Роянова