„Забавното четене“ с национален конкурс за детски разказ