„Вятърът, духът, дъхът” – да живееш с болката на отсъствието