Врачанската библиотека и „Аз чета" представят писателката Нуша Роянова в онлайн среща