Варненският свободен университет издава новата книга на проф. арх. Ян Геел. Авторът ще я представи във Варна на 5 март 2020 г.