ВУЗФ издаде сборник с експертни доклади за кръговата икономика от водещите учени в страната