„Утре" е роман в сегашно време за това, което искаме да постигнем в бъдеще