Училища и градини учат с нестандартна книга от български автор