Среща с автограф: Разговор за новата книга на проф. Пламен Дойнов, д.н. „Освен терора: Моделиране на новия писател на НРБ. 1944-1956“