Сборникът на „Умници гладници“ вече е във всички училища в България