"Санаториумът" - истинска история за силата на детското сърце