Романът „Водната кула" на Диана Петрова е вече на книжния пазар