Проф. Живка Винарова, д.м.н. представя трилогията „Здравната парадигма“