Проф. Мръкчов представи новата си книга „Имуществена отговорност на работодателя“