Представяне на учебно издание „Храна и култура“ с автор Евгения Кръстева-Благоева