Представяне на списание „The Journal of Egyptological Studies“ VI 2023