Представяне на сборник „Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион“