Представяне на монографията „Живот срещу живот: Морални дилеми при разпределяне на ограничени медицински ресурси“ с автор Евгения Христова