Представяне на монографията „За туризма: Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството“ с автор Иво Ив. Велинов