Представяне на монографията „Образованието и дигиталният преход в Европа – политики и нагласи“ с автор Елена Благоева