Представяне на книгата на Евелина Андреева „Медийният човек: От аналоговия свят до цифровата вселена“