Представяне на книгата „Хауала“ на Гергана Йорданова