Представяне на „Българската мечта – позитивната концепция“ със съставител и научен редактор доц. д-р Димитър Панайотов