„Последни истории” от Олга Токарчук - три пътя за приемане на житейската преходност