Писателката Даян Шаер организира конкурс за разкази с благотворителна кауза