Отличеният с Costa роман “Нормални хора” от Сали Руни - какво е да си млад и влюбен в съвременния свят