„Непознатото дете“ на Е.Т.А Хофман излиза на български в музикален формат