Митични същества и приказни светове оживяват на страниците на „Предсказанието“