Литературният герой на Мимо Гарсия Крум Ронковски от предстоящата му книга със собствено онлайн пространство