Кой има право да създава живот? “Творецът на ангели” от Стефан Брайс