Книжен базар с кауза на 23 май подкрепя медийната грамотност