Книга на Стефан Цвайг представя една от най-противоречивите личности на Френската революция