Книга на Максим Бехар - разпродадена за часове в Индия