“Игрите на глада” вдъхновяват Бал с костюми на Панаира на книгата