„Христо Стоичков. Историята” излиза в Полша в края на ноември