Френският политолог Лор Ноймайер представя другото лице на комунизма в нова книга