Фотографът Иван Пастухов представя дебютната си книга „Извън рамките“