„Другите светове на Алби Брайт" разкрива забавното лице на науката