Дискусия около сборника „Войната и „борбата за мир“ в литературата на НРБ“ – книга 23 от поредицата „Литературата на НРБ: История и теория“