„Детска академия за добри обноски“ ще бъде представена с открит урок