Дебютиращ автор изчерпа тиража си за рекордно време чрез интернет