Да върнем книгите при хората – достигна до Велинград