Чудото на живота и трудният въпрос „Откъде идват бебетата" с Люба и Знайко