Читателски клуб на НБУ: Разговор за „Химия на шегата“ от Михаил Вешим