Читателски клуб на НБУ: Разговор за „Хагабула“ от Тодор Тодоров