Читателски клуб на НБУ: Разговор за „Годините“ от Ани Eрно