Читателски клуб на НБУ: Разговор за „Чужденецът“ на Албер Камю